Search

JoomFish language selector

  • English (UK)
  • Russian
  • SlovakSlovenina

Axiálne súdkové ložiská


Axiálne súdkové ložiská sú najvhodnejšie pre použitie pri súčasnom pôsobené radiálneho a axiálneho zaťaženia. Zaťaženie sa prenáša z jednej obežnej dráhy na druhú pod určitým uhlom k osi ložiska. Najdôležitejšou vlastnosťou týchto ložísk je schopnosť naklápania, takto sú schopné eliminovať určitý priehyb pripojovacích súčastí. Axiálne súdkové ložiská sa vyznačujú použitím veľkého počtu nesymetrckých súdkov s veľmi dobrým primknutím k obežným dráham, čo ich predurčuje na prenášanie veľkých axiálnych síl.