Search

JoomFish language selector

  • English (UK)
  • Russian
  • SlovakSlovenina

Guľkové ložiská s kosouhlým stykom

 

Obežná dráha medzi vnútorným a vonkajším kruhom guľkového radiálno-axiálneho ložiska má určitý uhol v smere posunu osi ložiska, vďaka čomu je tento typ ložiska schopný kombinovaného zaťaženia. Kombinované zaťaženie pôsobí súčasne v oboch smeroch – radiálnom a axiálnom. Uhol posunu medzi obežnou dráhou vnútorného a vonkajšieho kruhu vytvára uhol kontaktu. Čím väčší je uhol kontaktu, tým väčšie axiálne zaťaženie je ložisko schopné zniesť.  Uhol kontaktu (α) je definovaný ako uhol medzi guľkou a obežnými dráhami v radiálnej rovine. Kontaktný uhol medzi guľkou a obežnými dráhami tvorí líniu, pozdĺž ktorej sa zaťaženie prenáša z jednej obežnej dráhy na druhú. Guľkové radiálno-axiálne ložiská sú k dispozícii v rôznych konfiguráciách – jednoradové, dvojradové i so štvorbodovým kontaktom.

 

Jednoradové guľkové radiálno-axiálne ložiská

Jednoradové guľkové radiálno-axiálne ložiská môžu prenášať axiálne zaťaženie len v jednom smere. Pôsobiaca sila v axiálnom smere bude vznikať vtedy, keď sa ložisko nachádza pod radiálnym zaťažením, t.e. axiálne zaťaženie musí byť vyrovnané silou pôsobiacou v opačnom smere. Preto sa jednoradové guľkové radiálno-axiálne ložiská zvyčajne inštalujú v pároch proti sebe. Najviac rozšírený je 40° kontaktný uhol, tiež sú dostupné ložiská s uhlami kontaktov 25° a 30°.

 

 

 

 

 

 

 

Dvojradové guľkové radiálno-axiálne ložiská

Dvojradové guľkové radiálno-axiálne ložiská sa v konštrukcii zhodujú s jednoradovými guľkovými radiálno-axiálnymi ložiskami, len sú na šírku menšie. Tieto ložiská sú schopné znášať ohybové momenty, radiálne a axiálne obojstranné zaťaženie, pričom zabezpečujú dostatočnú pevnosť opory.

 

 

 

 

 

 

 

Guľkové ložiská so štvorbodovým kontaktom

V guľkových ložiskách so štvorbodovým kontaktom sú vnútorné kruhy rozdelené na dve časti s uhlom kontaktu obyčajne 35°. Odpojiteľné vnútorné kruhy umožňujú použitie väčšieho počtu guľôčok, čo zvyšuje nosnosť. Táto konštrukcia prekonala nedostatky jednoradových guľkových radiálno-axiálnych ložísk. Ložiská môžu prenášať axiálne zaťaženie v oboch smeroch. Ďalšou výhodou ložísk so štvorbodovým kontaktom je to, že zaberajú značne menej miesta ako dvojradové radiálno-axiálne ložiská.