Search

JoomFish language selector

  • English (UK)
  • Russian
  • SlovakSlovenina

Kúžeľové valčekové ložiskáKúželíkové ložiská sú určené pre kombinované zaťaženie – axiálne a radiálne. Majú kúželíkové obežné dráhy vnútorných i vonkajších kruhov, medzi ktorými sa nachádza súbor kúželíkových telies umiestnených v klietke. Kúželíkové ložiská sú obyčajne rozobrateľné – dnútorná časť, ktorá pozostáva zo súboru telies a klietky, môže byť oddelená od vonkajšieho kruhu.

 

Jednosmerné kúželikové ložiská 

Jednosmerne kútelikové ložiská majú jeden rad kúželikových teliesok, ktoré sa točia po obežnej dráhe kúželikovej formy pod určitým uhlom. Sú vyrobené pre vysoké kombinované zaťaženia pôsobiace v jednom, radiálnom i axiálnom smere. Avšak na axiálnu záťaž sú stavané len v jednom smere.