Search

JoomFish language selector

  • English (UK)
  • Russian
  • SlovakSlovenina

Naklápacie guľkové ložiská


Vonkajší kruh má guľovitú obežnú dráhu. Jeho stred zakrivenia sa zhoduje s tým istým centrom ložiska. Takto sa môže os vnútorného kolesa s klietkou valivého ložiska a guľôčkami odchýliť od stredu ložiska. To umožňuje ložisku naklápať sa a kompenzovať osové prekríženie hriadeľa. Naklápacie guľkové ložiská sa využívajú hlavne v takých prípadoch, kedy sa očakáva ohnutie alebo prekríženie osí. Spomedzi všetkých valivých ložísk, naklápacie guľkové ložiská majú najnižší koeficient trenia, čo im umožňuje výkon s minimálnym prehrievaním aj vo vysokých rýchlostiach. Avašak naklápacie ložiská nie sú vhodné na prevádzku s axiálnym zaťažením.