Search

JoomFish language selector

  • English (UK)
  • Russian
  • SlovakSlovenina

17.12.2012-NTE stretnutie distribútorov

 

17.12.2012


Výročné stretnutie distribútorov sa úspešne uskutočnilo 14. až 15. decembra 2012 v sídle spoločnosti. Stretnutia sa zúčastnili distribútori a koncoví spotrebitelia z viac ako 15 krajín. Hlavnou témou stretnutia bolo upozorniť na nové produkty, zrekapitulovať výsledky roku 2012 a nastaviť plán na rok 2013. Prediskutovala sa aj téma marketingovej stratégie a budúcich trhových trendoch.