Search

JoomFish language selector

  • English (UK)
  • Russian
  • SlovakSlovenina

ZABEZPEČENIE KVALITY

Značka NTE –synonymum garancie kvality v každom okamihu!

Výrobný proces, od surovín až po hotové výrobky, je podrobený prísnej kontrole kvality vo všetkých fázach procesu, ako zo strany výrobcu, tak zo strany špecialistov Centra kontroly kvality NTE. Vďaka používaniu progresívnych testovacích a meracích zariadení, a tiež prísnej politike kvality, garantujeme, že každé nami dodané ložisko zodpovedá najvyšším štandardom kvality.

Okrem implementácie vlastných testovacích a meracích procesov, nariaďujeme pravidelné a špeciálne previerky kvality ložísk NTE, ktoré sú vykonané externými nezávislými laboratóriami so sídlom v producentských krajinách. NTE sa zameriava v prvom rade na prevenciu závad a potom na konečnú kontrolu. Všetky naše závody sú certifikované systémom riadenia kvality ISO. Každý výrobok je vyrobený v súlade s plánom kontroly kvality, ktorý sprevádza merací protokol. Vďaka úsiliu, ktoré vynakladá náš technický tím, je našim cieľom aj naďalej zvyšovať Cp a Cpk indexy.

Kvalita ložísk NTE nepovažujeme za samozrejmú, ale ako výsledok tvrdej práce, odhodlania a odborných znalostí celého NTE tímu!